Coğrafya 20 Soru ve Cevap ile Kendinizi Test Edin

KPSS, ALES ve Üniversite sınavlarına hazırlananlar için paylaştığımız ders notları ve testlere devam ediyoruz. Bu yazımızda 20 soru ile genel Coğrafya bilgimizi sınayacağız. 20’de kaç yaptığınızı lütfen yorum kısmında paylaşın 🙂 başarılar

 

1. Bazalt ve tüfün yaygın olduğu bir yer için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) Yerleşime uygun alanlardır. B) Volkanik faaliyetler yaşanmıştır.
C) Arazide karstik şekiller yaygındır. D) Zengin bitki çeşitliliğine sahiptir.

2. Avrasya levhasının batısında aşağıdaki levhalardan hangisi yer alır?
A) Arap levhası B) Afrika levhası C) Avustralya levhası D) Kuzey Amerika levhası

3. Yer altından yüzeye çıkan suların (termal su, kaplıca) sıcak olmasını sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mağma B) Güneş ışınları C) Radyoaktif mineraller D) Yer altındaki fosil yakıtlar

4. Yüzeye en yakın toprak katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A Horizonu B) B Horizonu C) C Horizonu D) D Horizonu

5. Toprak oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Kayaç yapısının B) Depremlerin C) Zamanın D) İklimin

6. Aşağıdakilerden hangisi maki topluluğunu oluşturan bitkilerden biri değildir?
A) Çınar B) Defne C) Mersin D) Keçiboynuzu

7. I- Hint Okyanusu II- Atlas Okyanusu III- Büyük Okyanus
Okyanusların büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) III – I – II B) II – I – III C) III – II – I D) I – II – III

8. • Her mevsim bol yağış alırlar. • Ağaçları yıl boyu yeşil kalır.
• Uzunluğu 50-60 metreyi bulan ağaçlardan oluşur.
Yukarıda verilenlerin tamamı hangi orman türüne aittir?
A) Tayga ormanlarına B) Muson ormanlarına
C) Ekvatoral yağmur ormanlarına D) Orta kuşağın karışık ormanlarına

9. Aşağıdakilerden hangisi ortalama insan ömrünün uzamasına katkı yapmaz?
A) Ölüm oranının azalması B) Doğum sayısının artması
C) Refah seviyesinin yükselmesi D) Sağlık hizmetlerin yaygınlaşması

10. Beyin göçleri genel olarak geri kalmış ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşmektedir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin daha çok beyin göçü verdiği söylenebilir?
A) İsveç B) Kanada C) Hindistan D) Avusturalya

11. Göller için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Acı, tatlı veya tuzlu olabilirler. B) Yer altı ve yer üstü sularıyla beslenebilirler.
C) Deniz seviyesinden farklı yükseltide yer alırlar. D) Sahip olduğu su kütlesi yıl boyunca değişmez.

12.
Yukarıdaki nüfus piramidine sahip olan ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Nüfus artış hızı yüksektir. B) Sanayisi gelişmiştir.
C) Yeryüzü şekilleri dağlıktır. D) Okur-yazar oranı % 100’dür.

13. Paleolitik Çağ’da yaşamış insanların geçim tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım B) Madencilik
C) Zanaatkârlık D) Toplayıcılık ve avcılık

14. Volkanizma, deprem ve sıcak su kaynaklarının yoğun biçimde bir arada olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayi ve nüfusça gelişmiş olmaları B) Hareketli levha sınırlarında bulunmaları
C) Gelişmiş orman örtüsüne sahip olmaları D) Karstik arazinin yaygın olduğu yerler olmaları
15. Aşağıdakilerden hangisi maki bitki örtüsüne ait bir özellik değildir?
A) Bodur ağaç ve çalılardan oluşur. B) Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yaygındır.
C) Ağaçları iğne yapraklı türlerdendir. D) Zakkum, defne, keçiboynuzu türlerinden bazılarıdır.

16. Aşağıdaki yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu düşüktür?
A) Hindistan’da B) Çin’in batısında
C) Orta Amerika’da D) Okyanusya Kıta’sında

17. 15. yüzyılın sonlarında gerçekleşen ve büyük göç hareketine neden olarak dünya tarihinin
akışını değiştiren olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayi Devrimi B) Kavimler göçü
C) Amerika kıtasının keşfi D) Tarım faaliyetlerin başlaması

18. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde üçüncül ekonomik faaliyetler daha yaygındır?
A) Irak B) Nijerya C) Afganistan D) Almanya

19. İlk modern nüfus sayımları hangi kıtada yapılmıştır?
A) Asya B) Avrupa C) Afrika D) Amerika

20. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu olduğuna kanıttır?
A) Sanayisinin gelişmiş olması B) Yaş ortalamasının düşük olması
C) Ortalama yaşam süresinin uzun olması D) Doğurganlık oranın düşük olması

1. B
2. D
3. A
4. A
5. B
6. A
7. C
8. C
9. B
10. C
11. D
12. A
13. D
14. B
15. C
16. D
17. C
18. D
19. B
20. B

 

Bir önceki yazımız olan Taşeron Sınav Soruları, Taşeron Kadro Sınavında Çıkan Sorular başlıklı makalemizde taşeron kadro sınavı ve taşeron sınav soruları hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın