Taşeron Sınav Soruları, Taşeron Kadro Sınavında Çıkan Sorular

GENEL KÜLTÜR SORULARI

1-Yöneticilerinizin adı nedir? Sayınız

2-Bağlı olduğumuz bakanın ve genel müdürün ismi nedir?

3-Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın isimlerini söyleyiniz?

4-Afrin Harekatı’nın amacı nedir?

5-Ülkemizin coğrafi ve stratejik önemi nedir?

6-Genel ve yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?

7-15 Temmuz darbe girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

8-Bulundnuğunuz ilin tarihçesini anlatın?

 

MESLEKİ VE KURUMLA İLGİLİ SORULAR

9-Çalıştığınız kurumun hakkınnda bilgi veriniz?

10-Kurumdaki görevleriniz nelerdir?

11-Özel güvenlik görevlisi nedir? (güvenlik görevlilerine yöneltiliyor)

12-Özel güvenlik görevlisinin yetkileri nelerdir?

13-Kurum içindeki sorumluluklarınız nelerdir?

14-Temizlik araç ve gereçlerini kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz?

15-Temizlikteki hijyen kurallarının önemi nedir?

 

Farklı Bir Kurumun Yaptığı Sınavdan Çıkmış Taşeron Sınav Soruları

Taşeron personel kadro örnek genel kültür sınav soruları ve cevapları

Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?

A) Dernekler
B) Vakıfar
C) Sendikalar
D) Mahkemeler

Soru 2) Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davra-nış örneğidir?

A) Farklı düşüncelere saygı göstermek
B) Konuşurken başkalarının sözünü kesmek
C) Farklı düşüncelere sahip olanlarla kavga etmek
D) Kendi görüşlerimizi başkalarına zorla kabul et-tirmek

Soru 3) Halkın, kendi özgür iradesiyle doğrudan doğ-ruya ya da dolaylı olarak yöneticilerini belir-lemesi, aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifa-de edilir?

A) Seçilme
B) Seçme
C) Atanma
D) Terfi

Soru 4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre aşa-ğıdakilerden hangisi, yasama organının görevlerindendir?

A) Topluma eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetle-ri vermek
B) Bireylerin birbirleriyle ve devletle olan uyuşmazlıklarını çözmek
C) Yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak
D) Memleketin iç ve dış siyasetini saptamak

Soru 5) Aşağıdakilerden hangisi, insanların davranışla-rını belirleyen yazılı toplum kurallarındandır?

A) Adetler
B) Gelenekler
C) Görenekler
D) Hukuk kuralları

Soru 6) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de farklı iklimtiplerinin görülmesinde rol oynar?

A) Nüfus
B) Yükselti farkı
C) Bitki örtüsü
D) Yeraltı kaynakları

Soru 7) Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisininyeryüzü şekilleri daha engebeli ve dağlıktır?

A) İç Anadolu Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölges
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Cevap Anahtarı : 1.D,2.A,3.B,4.C,5.D,6.B,7.C

Bir önceki yazımız olan 2018'in En Güncel KPSS Güncel Bilgileri 13 Soru - Cevap başlıklı makalemizde 2018 kpss, 2018 kpss güncel bilgiler ve en yeni güncel bilgiler hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın