Kronik Hastalar İşe Ne Zaman Başlayacak?

Kamuda çalışan personel ve kronik hastalığı bulunan personellere ilişkin yeni çalışma genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacaktır. Gerektiğinde illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenebilecektir.

KAMUDA KRONİK HASTALAR İŞE BAŞLAYACAK MI?

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır.

İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklan saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ

halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya
kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik
iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya
status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler,
koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları,
komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse
kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek
yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar

Bir önceki yazımız olan Koronavirüs Risk Haritası Nasıl Bakılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın