Kavimler Göçü Nedir? Nedenleri Nelerdir?

KAVİMLER GÖÇÜ


     Balamir komutasındaki Kuzey Hunlarının Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Barbar kavimlerini batıya doğru göçe zorlamalarıdır (375).

Sonuçları:

Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrıldı. (395)

Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı.

Avrupa’nın bugünkü etnik (ırk) haritası çizildi.

 

İlkçağ sona erdi, Orta Çağ başladı.

Feodalite (Derebeylik) ortaya çıktı.

Avrupa Hun Devleti kuruldu.

Avrupa’da skolastik düşünce hakim oldu.

 

Aşağıdakilerden hangisi, Hunların neden olduğu Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

  1. A) Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi
  2. B) Avrupa’da bir Hun Devleti kurulması
  3. C) Roma İmparatorluğu’nun bütünlüğünü ve üstünlüğünü yitirmesi
  4. D) Avrupa’da skolâstik düşüncenin egemen olması
  5. E) Göktürk Devleti’nin yıkılması

(2011 – KPSS) Cevap: E

Bir önceki yazımız olan Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Bayrağı ve Özellikleri başlıklı makalemizde asya hun devleti, asya hun imparatorluğu ve büyük hun devleti hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın