Karahanlı Türkçesi Soru ve Cevaplar

Soru: İlk Kur’an tercümeleri hangi döneme aittir?

Karahanlılar dönemi

Soru: Edebiyatımızdaki ilk bahariye hangi eserde yer alır?

Kutadgu Bilig

Soru: Kutadgu Bilig’in yazıldığı vezne ne ad verilir?

Şehname vezni

Soru: Kutadgu Bilig üzerinde çalışan en önemli isim kimdir?

Reşid Rahmeti Arat

Soru: Yusuf Has Hacib’in düşüncelerini diğer filozoflarla karşılaştıran eserin adı nedir ve kime aittir?

Kutadgu Bilib incelemesi – Agap Dilaçar

Soru: Kutadgu Bilig, Türk dünyasında kaç yılından itibaren yayımlanmaya başlamıştır?

1986

Soru: Kabul görüşe göre edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser hangisidir?

Kutadgu Bilig

Soru: Kutadgu Bilig adlı eserde bilinen dört karakterin dışındaki diğer üç kişi kimdir?

  • Küsemiş: Ay Toldı başkente geldiğinde ona yardım eden kişi.
  • Ersig: Hükümdarın mabeyncisi
  • Kumaru: Odgurmış’un müridi

Soru: Türk edebiyatında ilk kaside yazarı kimdir?

Yusuf Has Hacip

Soru: Kutadgu Bilig’in Fergana nüshası kim tarafından bulunmuştur?

Zeki Velidi Togan

Soru: Alp Er Tunga sagusu ve Şu Destanı ile ilgili tek kaynak hangisidir?

Divanü Lügati’t Türk

Soru: Japonya’yı dünya haritasında gösteren ilk kişi kimdir?

Kaşgarlı Mahmud

Soru: Divanü Lügati’t Türk’ten ilk söz eden kimdir?

Antepli Avni diye de tanınan Bedreddin Mahmud’dur. (Eseri İkdül-Cuma fi Tarih-i Ehli’z Zaman)

Soru: Hangi ünlü eserde Divanü Lügati’t Türk anılmıştır?

Katip Çelebi’nin Keşfü’z – Zünün adlı eserinde.

Soru: Kutadgu Bilig’in nüshaları hangi harflerle yazılmıştır?

Mısır ve Fergana nüshaları Areg; Herat nüshası Uygur harfleriyle yazılmıştır.

Soru: Karahanlı Türkçesi’nin ilk ayrıntılı grameri kim tarafından hazırlanmıştır?

Necmettin Hacıeminoğlu

Soru: Türkiye Türkçesinin ilk kapsamlı gramerini yayımlayan kimdir?

Jean Deny

Soru: Anonim Kur’an tefsiri kim tarafından nerde bulunmuştur?

Zeki Velidi Togan tarafından Fergana’da

Soru: Kutadgu Bilig’i bilim dünyasına ilk tanıtan kimdir?

  1. Von Hammer

Soru: Kutadgu Bilig’in yalnızca dilbilgisi yönüyle incelendiği ilk çalışma kime aittir?

Ahmet Bican Ercilasun

Bir önceki yazımız olan Karahanlı Türkçesi'nin Özellikleri ve Örnek Eserler başlıklı makalemizde eserleri, karahanlı ve karahanlı türkçesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın